Back to the article Obnova starého stropu za 19 €! 31 / 39

15. ZAHLADENIEVloženú pásku ešte za čerstva prestierkujeme. Ťahy stierky budú rovnaké ako pri vytváraní lôžka. Pracujeme jemne, aby sme pásku nepoškodili. foto: Milan Gigel