Back to the article Obnova starého stropu za 19 €! 27 / 39

11. PREŠKRABANIEEšte za vlhka preškrabeme stuhnutý tmel stierkou tak, aby sme dosiahli čo najlepšiu rovinu pre druhú vrstvu vyhladzovacieho tmelenia. foto: Milan Gigel