Back to the article Obnova starého stropu za 19 €! 16 / 39

21. VYREZANIEÚzkou modelárskou čepieľkou naznačený kruh vyrežeme. Čepeľ jemne kloníme tak, aby sa nám v báze otvor pre tesnejšie obopnutie zužoval. foto: Milan Gigel