Back to the article Obklady krok za krokom 1 / 24

17. Guľaté otvory na vypínače alebo vyústenie vodovodného potrubia najlepšie vyrežeme vykružovacou pílou.