Back to the article Obklady krok za krokom 16 / 24

16. Orieškom môže byť vytvorenie otvorov na vypínače a na vyústenie vodovodného potrubia. Preto si na dlaždici najprv vymeriame ich umiestnenie.