Back to the article Obklady krok za krokom 1 / 24

5. Väčšinou bude vhodnejšie prvý rad obkladačiek vynechať a vrátiť sa k nemu neskôr. Dosadaciu latku upevníme mierne pod úrovňou budúceho druhého radu a začneme s obkladaním na tejto latke. Spodný rad doplníme neskôr. Pri jeho montáži každú dlaždicu zmeriame samostatne.