Back to the article Montáž zásteny v sprchovacom kúte 28 / 32

16. Pritiahnuť Skrutkovačom pritiahneme vodiace klady na spodku rámu, aby sa dvierka pohybovali voľne, ale bez zbytočnej vôle. Preskúšame funkciu dverí. Foto: Dano Veselský