Back to the article Montáž stropného podhľadu 19 / 22

4. DRÔTY Drôt s okom k drevenému nosnému trámu pripevníme skrutkou FN s plochou hlavou, do betónového stropu oceľovým stropným klincom DN6 (nepoužívajme plastové hmoždinky). Foto: Rigips