Back to the article Montáž stropného podhľadu 1 / 22

7. MONTÁŽNE PROFILY Montážne (kolmé) R-CD RigiProfily vložíme do obvodových a krížovými spojkami ich spojíme s nosnými. Maximálna vzdialenosť susedných montážnych profilov je 500 mm. Foto: Rigips

08 sgrigips big image