Back to the article Montáž stropného podhľadu 13 / 22

10. SPOJE Priečne spoje dosiek musia byť na montážnom R-CD RigiProfile. Nesmú vytvárať krížové škáry. Dosku skrátime tak, aby priečny spoj tvorila pôvodná PRO hrana. Foto: Rigips

11 sgrigips big image