Back to the article Montáž povrchovej dvojzásuvky 17 / 18

1 Povrchovú dvojzásuvku rozmontujeme na dve polovice a cez upevňovacie otvory si naznačíme dva body, do ktorých budeme vŕtať. foto: Mgr. art. Jana Ardanová