Back to the article Montáž povrchovej dvojzásuvky 8 / 18

12 Prekontrolujeme zapojenie dvojzásuvky meracím prístrojom – voltmetrom. Napätie medzi fázovým a pracovným vodičom musí byť 240 V. foto: Mgr. art. Jana Ardanová