Späť na článok Montáž povrchovej dvojzásuvky 1 / 18

13 Prekontrolujeme, či je pracovný vodič zapojený na pravej strane. Medzi pracovným a uzemňovacím vodičom musí byť pri meraní napätie 0 V. foto: Mgr. art. Jana Ardanová