Back to the article Montáž elektrickej vykurovacej rohože 1 / 15

6. NOVÝ SMER Kým rohož nepritlačíme (a tým neprilepíme) k podlahe, môžeme ju podľa potreby tri- až päťkrát premiestniť. Foto: Danfoss Divízia DEVI