Back to the article Montáž elektrickej vykurovacej rohože 2 / 15

PRACOVNÝ POSTUP 1. POLOHA Pred demontážou WC misy si označme jej umiestnenie. Neskôr ju nesmieme postaviť nad rohož (ani rohož poškodiť upevňovacími skrutkami). Foto: Danfoss Divízia DEVI