Back to the article Montáž elektrickej vykurovacej rohože 13 / 15

8. ZATIERANIE Na celú plochu nanesieme vrstvu pružného lepidla alebo samonivelizačnej zmesi, o niečo vyššiu, ako je rohož. Rohož musí byť zmesou celkom pokrytá. Foto: Danfoss Divízia DEVI