Back to the article Montáž elektrickej vykurovacej rohože 12 / 15

9. DLAŽBA Do tmelu môžeme hneď lepiť dlažbu. Šká­rujeme ju pružným tmelom a dilatačné škáry (medzi poľami s veľkosťou do 20 m2) vyplníme silikónom. Foto: Danfoss Divízia DEVI