Back to the article Montáž elektrickej vykurovacej rohože 1 / 15

10. ZAPÁJANIE Odborne spôsobilý elektrikár pripojí kúrenie na sieť podľa platných predpisov. Pred zapnutím musí tmel stvrdnúť. Foto: Danfoss Divízia DEVI