Back to the article Montáž elektrickej vykurovacej rohože 1 / 15

3. PODKLAD Podlaha, na ktorú sa bude klásť rohož, musí byť čistá a suchá, v prípade potreby ošetrená vhodným náterom. Foto: Danfoss Divízia DEVI