Back to the article Montáž elektrickej vykurovacej rohože 1 / 15

5. OTOČENIE Potom rohož otočíme a pokračujeme s ukladaním pásu v ďalšom smere. Červený vykurovací kábel nikdy nesmieme skracovať! Foto: Danfoss Divízia DEVI