Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 1 / 35

35. ODPÁSKOVANIEOdstránime pásky a lak necháme niekoľko dní vyzrieť. Hoci je pochôdzny, na intenzívnu záťaž nábytkom a znečistením potrebuje ešte nejaký čas. foto: Milan Gigel