Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 26 / 35

26. OPRAVYMaltou opravíme aj prechody so susediacimi miestnosťami. Plochy pritom chránime maliarskymi fasádnymi páskami s poplastovaním. foto: Milan Gigel