Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 1 / 35

25. VYTIERANIELepidlo, ktoré sa pod váhou vytlačí von, utrieme namočenou handričkou. Disperzia je za čerstva rozpustná v čistej vode. foto: Milan Gigel