Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 23 / 35

23. NANÁŠANIELepidlo nanesieme na podklad zubovým hladidlom. V našom prípade sú nerovnosti veľké, volíme preto veľký zub s rozmermi 12 × 12 mm. foto: Milan Gigel