Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 21 / 35

21. FRÉZOVANIEAby sa hrany neštiepili a náhrada na svojom mieste neprekážala, zafrézujeme na hranách susediacich s podlahou fazety. foto: Milan Gigel