Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 1 / 35

13. TMELENIEOtvorené škáry zaplníme tmelom a výtvarníckou stierkou zahladíme na úroveň pások. Tie nám určujú hrúbku výplňovej vrstvy. foto: Milan Gigel