Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 11 / 35

10. PODLEPENIEDo dutín striekame disperzné lepidlo, ktoré sme si prihustili plavenou kriedou. Tým dokážeme dielce spoľahlivo podlepiť. foto: Milan Gigel