Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 1 / 35

8. HLADENIES postupnosťou P80 – P120 – P180 vyhladíme plochu pomocou excentrickej brúsky. Snažíme sa pritom dosiahnuť jednotný vzhľad plochy. foto: Milan Gigel