Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 1 / 35

4. ZAMETANIEPrach, ktorý brúska nepozbiera, priebežne zametáme. Na podlahe nám spomaľuje brúsenie a zvyšuje prašnosť pri práci. foto: Milan Gigel