Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 1 / 35

20. OREZANIEPanel opílime na konečný rozmer. Ten nemusí byť zo zásady vždy pravouhlý, ako je to v našom prípade. foto: Milan Gigel