Back to the article Kozub s akumulačnou stenou 2 / 10

2. Vložka sa obmurovala tvárnicami z pórobetónu. Rímsa je z troch kusov agátového dreva. Steny sú zaizolované proti prehriatiu.

02romanmagan portal big image