Back to the article Hydroizolácia vaňového kúta 6 / 8

3. Pásy Najprv prilepíme a dobre pritlačíme vodorovný kus pása v kúte. Naň nanesieme dostatočné množstvo tesniaceho materiálu. Kúty sú pri utesňovaní dôležité. foto: Henkel