Back to the article Drevená zárubňa na mieru 39 / 43

15. BRÚSENIELícnu stranu vyhladíme brúskou, snažíme sa však pri tom udržať rovinnosť. Súvislé plochy by nám pod náterom chyby odhalili. foto: Milan Gigel