Back to the article Drevená zárubňa na mieru 33 / 43

9. ROZMERANIEPríložnými latkami zmeriame hĺbku dverného otvoru na viacerých miestach. Hľadáme miesto, ktoré je najhrubšie. foto: Milan Gigel