Back to the article Drevená zárubňa na mieru 1 / 43

8. PENETROVANIEMurivo poometáme, pracovný priestor si povysávame a penetráciou napustíme obnažené murivo. Tým ukončíme prašné práce. foto: Milan Gigel