Back to the article Drevená zárubňa na mieru 19 / 43

38. BRÚSENIEPrebrúsime rohy pospájanej zostavy. Oscilačná brúska s brusivom P80 sa nám zdala byť pri tejto práci najrýchlejšia, najvýkonnejšia. foto: Milan Gigel