Back to the article Drevená zárubňa na mieru 11 / 43

28. ZAREZANIEPodlahové lišty zapílime pomocou oscilačného multináradia. Dávame pozor na klince a rozperky, ktoré môžu byť utajené pod náterom. foto: Milan Gigel