Back to the article Cenovo výhodný kamenný obklad na stenu 12 / 13

5. MIEŠANIE Na lepenie kamienkov môžeme použiť pružnú lepiacu maltu, ktorá znesie slabšie tepelné namáhanie. Zriedime ju s vodou a premiešame na bezhrudkovú kašu. Foto: Lucia Pristachová Hô-Chí

04 luciahochil big image