Back to the article Ako zvládnuť montáž bojlera 4 / 11
Zdroj: Miro Pochyba

Príprava steny. Už pri projektovaní domu musí byť jasné, kde bude ohrievač namontovaný. V prípade dodatočnej montáže ohrievač pripevnite na stenu, ktorá má hrúbku aspoň 15 cm. Ideálne je namontovať ho na nosnú stenu, nie na priečku. Pred montážou najprv preneste na stenu vzdialenosti závesov pomocou metra a vodováhy.

Príprava steny. Už pri projektovaní domu musí byť jasné, kde bude ohrievač namontovaný. V prípade dodatočnej montáže ohrievač pripevnite na stenu, ktorá má hrúbku aspoň 15 cm. Ideálne je namontovať ho na nosnú stenu, nie na priečku. Pred montážou najprv preneste na stenu vzdialenosti závesov pomocou metra a vodováhy.