Back to the article Ako zvládnuť montáž bojlera 3 / 11
Zdroj: Miro Pochyba

Vybalenie ohrievača. Zabalený ohrievač postavte na vhodné miesto tak, aby bol v správnej polohe (podľa ikonky s kvapkami nad dáždnikom) a odlamovacím nožíkom prerežte baliace popruhy. Režte opatrne, aby ste neporezali aj obsah balenia. Celý kartón nadvihnite a odkryte ohrievač postavený na prepravnom podstavci z polystyrénu. Prekontrolujte dodané príslušenstvo podľa návodu.

Vybalenie ohrievača. Zabalený ohrievač postavte na vhodné miesto tak, aby bol v správnej polohe (podľa ikonky s kvapkami nad dáždnikom) a odlamovacím nožíkom prerežte baliace popruhy. Režte opatrne, aby ste neporezali aj obsah balenia. Celý kartón nadvihnite a odkryte ohrievač postavený na prepravnom podstavci z polystyrénu. Prekontrolujte dodané príslušenstvo podľa návodu.