Späť na článok Ako vymeniť rozbitú dlaždicu 7 / 11

9. OSADENIEDlaždicu osadíme do lôžka a zrovnáme ju s okolitou plochou. Môžeme si pomôcť latou alebo plochou krátkej vodováhy. foto: Milan Gigel