Späť na článok Ako vymeniť rozbitú dlaždicu 1 / 11

2. VYSEKANIEV strede dlaždice vysekáme otvor. Odštipujeme krehkú keramiku dovtedy, kým sa neprebijeme k lepiacej malte. Vytvoríme tak priestor na pohyb dlaždice. foto: Milan Gigel