Back to the article Ako upevniť vodovodné vývody 9 / 10

1. NASTAVENIE3D vodováhu rozložíme na rovnej podložke. Závitové tyčky na koncoch ramien zoskrutkujeme do jednej roviny s čelom vodováhy (tzv. montážnej roviny vodováhy). Foto LADER, lader.sk