Back to the article Ako upevniť vodovodné vývody 1 / 10

4. VYROVNANIETeraz pomocou dvoch na seba kolmých libiel ustálime 3D vodováhu vo vodorovnej rovine. Foto LADER, lader.sk