Back to the article Ako upevniť vodovodné vývody 1 / 10

6. PRÍTLAKAk by nástenky odtláčali vodováhu od steny, použijeme šikmý hranol zapretý do podlahy alebo iný vhodný spôsob na jemné pritlačenie zostavy k stene. Foto LADER, lader.sk