Back to the article Ako upevniť vodovodné vývody 1 / 10

8. PRED REKONŠTRUKCIOUTakto sú schopné namontovať potrubia „profesionálne“ vodoinštalačné firmy. Nečudo, že po montáži batérie začala pod obklad zatekať voda. Foto LADER, lader.sk