Back to the article Ako správne osadiť okno z plastových profilov 1 / 16

9. NAVLHČENIE OSTENIAOčistené múry priliehajúce k rámu sa navlhčia vodou. Montážna tesniaca pena reagujúca s vlhkosťou sa potom ľahšie aplikuje a rýchlejšie expanduje. Foto: Inoutic