Back to the article Ako správne osadiť okno z plastových profilov 1 / 16

8. DOTIAHNUTIE SKRUTIEKTreba zabrániť prílišnému utiahnutiu a deformácii alebo prehnutiu rámu, ako aj zabezpečiť dostatočnú teplotnú dilatáciu rámu, obzvlášť pri tmavých profiloch. Foto: Inoutic