Back to the article Ako správne osadiť okno z plastových profilov 1 / 16

3. KONTROLA RÁMUPred osadením okna sa prekontrolujú spoje rámu, pravouhlosť premeraním uhlopriečok a vonkajších rozmerov. Na obvod rámu sa nalepí vhodná vnútorne parotesná fólia. Foto: Inoutic