Späť na článok Ako správne osadiť okno z plastových profilov 1 / 16

2. ÚPRAVY PO BÚRANÍHrubé nerovnosti vziknuté po vybúraní starého okna treba opraviť rýchlotvrdnúcou maltou a ostenie vyrovnať, aby sa mohla správne utesniť pripojovacia škára. Foto: Inoutic